Op 1 juni jl heeft de fractie van GroenLinks Zuid het stadsdeelbestuur van Amsterdam Zuid een aantal schriftelijke vragen gesteld over het proces rondom de herinrichting van de Van Woustraat. Deze vragen zijn door het stadsdeelbestuur helaas nog niet beantwoord.  Door middel van een brief is aangegeven dat de beantwoording nog even op zich laat wachten omdat er nog verschillende gesprekken gaande zijn over het proces van herinrichting, de besluitvorming en bewonersparticipatie. We hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over de wijze waarop burgers en ondernemers betrokken gaan worden bij de besluitvorming over deze belangrijke herinrichting, zodat we aan de slag kunnen!

De voorbereidingen voor het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting van de Van Woustraat zijn eindelijk gestart. De fractie van GroenLinks zet zich in voor het betrekken van bewoners en ondernemers bij het ontwikkelen van deze plannen, en pleit voor een herinrichting waar de eerste prioriteit bij ruimte voor voetgangers en fietsers ligt en de verkeersveiligheid voorop staat.

 

Rocco Piers (fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Zuid)