In maart 2018 vinden met de gemeenteraadsverkiezingen ook verkiezingen plaats voor de nieuwe lokale stadsdeelcommissies in Amsterdam. Het nieuwe bestuurlijk stelsel voor Amsterdam voorziet in stadsdeelcommissies per gebied, waarvan de leden rechtstreeks worden gekozen. Het stadsdeel Zuid telt drie gebieden: Pijp/Rivierenbuurt, Oud-Zuid en Buitenveldert/Zuidas. De vertegenwoordigers uit de gebieden hebben tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die spelen in hun gebied. Samen vormen zij de stadsdeelcommissie. Het bestuur van de stadsdelen is in handen van door het College van B&W benoemde dagelijks bestuurders (DB'ers).

Dit stelsel is verre van ideaal, met name omdat gekozen vertegenwoordigers slechts een adviserende taak hebben en staan tegenover benoemde bestuurders die handelen in opdracht van het college. GroenLinks heeft zich dan ook in de gemeenteraad verzet tegen de invoering van dit stelsel. Niettemin heeft de partij besloten deel te nemen aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies om de stem van burger en lokale partijen zo veel mogelijk te laten doorklinken in het beleid.

 

Profiel kandidaten en verwachte activiteiten

Het bestuur van GroenLinks Amsterdam Zuid zoekt daarom kandidaten voor de stadsdeelcommissies. Van hen wordt allereerst verwacht dat zij lokaal betrokken zijn en zich willen inzetten voor het gebied. Zij wonen er, kennen hun wijk goed en hebben er een sterk lokaal netwerk of zijn bereid deze te ontwikkelen. Uiteraard dienen kandidaten affiniteit te hebben met het gedachtegoed van GroenLinks.

Maar vooral verwachten wij dat zij meehelpen aan het ontwikkelen van nieuwe vormen van burgerparticipatie. Een belangrijke reden om, ondanks onze bezwaren, deel te nemen aan dit nieuwe bestuurlijk stelsel is dat wij het zien als een proeftuin voor een beter stelsel waarin de stem van de burger werkelijk tot haar recht kan komen.

De kandidaatstellingstermijn loopt van circa half oktober tot half /eind november.