GroenLinks ziet niets in de portefeuilleverdeling van het binnenkort te installeren Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid. Het is met vijf portefeuillehouders groot, terwijl de ambities juist zijn flink te bezuinigen op ‘bestuur’. De beleidsterreinen zijn versnipperd over teveel portefeuillehouders en de omvang van de portefeuilles verschilt enorm: van zeer licht tot erg zwaar.

Het nieuwe stadsdeel Zuid zal flink moeten bezuinigen: over vier jaar moet het stadsdeel met 24 miljoen euro minder toe kunnen. Het nieuwe Dagelijks Bestuur van VVD, D66 en PvdA denkt bijna de helft daarvan (€ 10,9 miljoen) te kunnen besparen op ‘bestuur’, dat wil zeggen: de eigen organisatie. Gek genoeg vindt het nieuwe Dagelijks Bestuur dat het zichzelf de maximale omvang van vijf portefeuillehouders moet toedelen. GroenLinks vindt dat het met vier wethouders ook goed had gekund. Met vier wethouders wordt niet alleen bespaard op de directe kosten van een vijfde wethouder. Belangrijker is dat het aantal van vijf wethouders leidt tot meer bestuurlijk drukte en in het verlengde daarvan meer – kostbare - ambtelijke drukte. De enorme besparing van bijna 11 miljoen euro op de stadsdeelorganisatie wordt hierdoor in hoge mate onrealistisch.

Paul van Grieken - per 3 mei fractievoorzitter van GroenLinks: “Het nieuwe bestuur boekt een onwerkelijk zware bezuiniging in op de stadsdeelorganisatie, terwijl het zichzelf bedeelt met een riant aantal wethouders. Ik zie een bestuurlijk waterhoofd bovenop een anorectisch ambtelijke organisatie voor me. Dit is een ongezonde geboorte van het nieuwe stadsdeel Zuid, waarvan de levensvatbaarheid moet worden betwijfeld.”

Ook de versplintering van de sociale portefeuilles voorspelt volgens GroenLinks weinig goeds. Vier van de vijf portefeuillehouders gaan zich met sociaal beleid bezig houden. Dat zal bijzonder veel overleg, tijd en moeite – en dus geld – gaan kosten. Niet alleen voor de wethouders onderling, maar vooral voor al die ambtenaren, instellingen en burgers die voortdurend op zoektocht zullen zijn naar de verantwoordelijke portefeuillehouder. De ambitie ‘Vereenvoudiging’ die het nieuwe Dagelijks Bestuur zich stelt is hier misplaatst.