Sinds afgelopen zondag, 20 maart, heeft een groep vluchtelingen van We Are Here intrek genomen in een voormalige dependance van het stadsdeelkantoor in Zuid, het Tripolis gebouw in Zuid. Dit gebouw stond leeg, sinds het stadsdeel het in 2014 verliet.

GroenLinks voelt zich erg begaan met het lot van deze vluchtelingen, en heeft daarom op 23 maart in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie vragen gesteld over wat de plannen zijn met het pand.
Uit de beantwoording bleek dat er werkzaamheden in het pand gaande waren, omdat er op zeer korte termijn een nieuwe huurder in het pand zou trekken.

Daarna heeft GroenLinks een motie ingediend om het Dagelijks Bestuur op te roepen om te zoeken naar een alternatieve locatie waar deze vluchtelingen dag en nacht kunnen blijven.
Helaas is deze motie niet aangenomen.

 

De We Are Here groep zwerft sinds 2012 door de stad, en het Tripolis-gebouw is hun negentiende locatie. De groep vraagt aandacht voor de situatie van afgewezen asielzoekers die niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst.
De afgelopen tijd zijn 59 asielzoekers van We Are Here er in geslaagd een verblijfsvergunning te krijgen, met hulp van het netwerk van vrijwilligers dat ze ondersteunt.

Omdat de vluchtelingen in deze groep geen status hebben, hebben zij ook geen recht op voorzieningen en zijn ze volledig afhankelijk van steun van vrijwilligers en donaties. Wil je helpen, of een donatie doen (deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor het kopen van eten), kijk dan op wijzijnhier.org.