Namens GroenLinks Amsterdam Zuid is bestuurscommissielid Fem Korsten vandaag aanwezig geweest bij de herdenking op Rozenoord. Ze heeft daar namens GroenLinks met een bloemstuk de slachtoffers van de Tweede wereldoorlog herdacht. Fractievoorzitter Rocco Piers heeft ons stadsdeel vertegenwoordigd bij de herdenking bij de Westerkerk door namens de stadsdelen een krans te leggen bij de indrukwekkende herdenking bij het homomonumument, voorafgegaan door een stille tocht met o.a. vertegenwoordigingen van de politie, het leger en minister Bussemaker.