Het College van B&W legt stadsdelen nieuwe bezuinigingen op. Voor Zuid betreft het een bezuiniging voor de komende jaren van circa 1,5 miljoen op subsidies. In de Bestuurscommissie Zuid is een voorstel van het dagelijk bestuur voor de invulling van de bezuiniging op subsidies voor 2016 in stemming gebracht.

De fractie van GroenLinks Zuid heeft tegen het voorliggende voorstel gestemd om volgend jaar circa een half miljoen te bezuinigen op budgetten voor incidentele subsidies volgens de door het dagelijks bestuur van Zuid voorgestelde verdeling.

De fractie van GroenLinks Zuid is zeer kritisch over de wijze waarop het College van B&W de stadsdelen een taakstelling oplegt. De GroenLinks-Zuid fractie vindt het ronduit bizar dat leden van de Bestuurscommissie over de eerste invulling van deze taakstelling voor 2016, van ruim een half miljoen, binnen een paar weken moeten beslissen. Als fractie zouden we niet weten hoe we op deze termijn een goed afgewogen oordeel zouden moeten geven over de invulling van deze bezuinigingen, laat staan akkoord gaan met dit voorstel.

Wij hadden graag gezien dat de Bestuurscommissie Zuid een krachtig signaal naar de centrale stad had afgegeven dat deze taakstelling de Bestuurscie niet de gelegenheid geeft een zorgvuldig proces te voeren.

De stadsdeelvoorzitter stelde vorige week in antwoord op mijn vragen dat het hier niet gaat om bezuinigingen die direct gekoppeld zijn aan instellingen, en stelde ook dat het geen bedragen betreft waar voor volgend jaar al toezeggingen over gedaan zijn, of waar op gerekend wordt. Natuurlijk ben ik daar blij mee.
Uit de beantwoording van de stadsdeelvoorzitter begreep ik echter ook dat het niet mogelijk is in een later stadium dit jaar nog met bezuinigingen te schuiven tussen de verschillende posten, met andere woorden als we nu akkoord gaan met dit voorstel, leggen we ons vast op de voorgestelde verdeling. Als fractie zouden we niet weten hoe we op deze termijn een goed afgewogen oordeel zouden moeten geven over de invulling van deze bezuinigingen, laat staan akkoord gaan met dit voorstel.
Ik wil daar wel bij benadrukken dat wij er geen probleem mee hebben om kritisch te kijken naar de subsidies die ons stadsdeel verstrekt, het gaat ons met name om het proces waarin het College de bestuurscommissies niet in staat stelt de ogen en oren functie daadwerkelijk in te vullen bij het maken van dergelijke keuzes.
Wij hadden graag gezien dat we als bestuurscommissie Zuid een krachtig signaal naar de centrale stad hadden afgegeven, een signaal dat het op deze wijze neerleggen van deze taakstelling bij ons stadsdeel, ons niet in de gelegenheid geeft een zorgvuldig proces te voeren.
Ik kom dan ook weer terug bij de centrale stad, waar vanmiddag een raadslid van D66 de deur openzette om toch nog met sommige organisaties die door de Centrale stad gekort gaan worden te gaan praten. Als de grootste coalitiepartij in de gemeenteraad nu al openingen biedt, zie ik des te meer redenen om vanuit Zuid te pleiten voor een jaar uitstel, in plaats van het huidige voorstel waarin we akkoord moeten gaan met bezuinigingen op budgetten voor incidentele subsidies waarvan wij de gevolgen niet kunnen overzien.
De fractie van GroenLinks Zuid zal daarom ook tegen het voorliggende voorstel stemmen om volgend jaar circa een half miljoen te bezuinigen op budgetten voor incidentele subsidies volgens de door het dagelijks bestuur van Zuid voorgestelde verdeling.

Rocco Piers
Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Zuid

(Nb. GroenLinks en ZPB stemden als enige tegen het voorstel van het dagelijks bestuur, dat dus werd aangenomen).