De fractie van GroenLinks Zuid heeft het beleid inzake vaste verkoopwagens en horecagelegenheden met een terras op de Albert Cuyp op 8 maart op de agenda van de bestuurscommissie laten zetten. Eigenaren van verkoopwagens ontvingen begin februari een brief van het stadsdeel waarin werd aangekondigd dat ze vanaf 1 maart hun wagens in de avond van het martkterrein moeten verwijderen. Dit terwijl deze wagens al jaranlang, in overleg met medewerkers van de gemeente, mochten blijven staan en vaak nauwelijks meer verplaatsbaar zijn.
In reactie op vragen van GroenLinks tijdens de vergadering van de bestuurscommissie op 17 fabruari wilde het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid geen algemene (overgangs-)regeling toezeggen. Verder dan dat met de betrokken eigenaren in overleg gegaan zou worden wilde de portefeuillehouder niet gaan. GroenLinks is van mening dat zowel de eigenaren van verkoopwagens als van de betrokken horecagelegenheden recht hebben op een zorgvuldiger behandeling en zal deze kwestie in de commissie Leefomgeving van Stadsdeel Zuid op 8 maart aan de orde stellen.

Rocco Piers
fractievoorzitter GroenLinks Zuid