Vanavond zal de fractie van GroenLinks Zuid, samen met de PvdO, in de bestuurscommissie Zuid een motie indienen om de mogelijkheid van een zogeheten knip voor autoverkeer in de Van Woustraat te onderzoeken. De vraag om onderzoek wordt ondermeer gesteund door de ondernemersvereniging van de Albert Cuypmarkt en bewonersorganisaties. Een zogeheten knip zal het doorgaande verkeer met een bestemming elders uit de Van Woustraat weren. 

Naar mening van GroenLinks komt het Voorlopig Ontwerp, dat vanavond in de bestuurscommissie Zuid besproken wordt, onvoldoende tegemoet aan de wens voor meer veiligheid en ruimte voor voetgangers en fietsers op deze zogeheten 'red route'.

De geplande avond- en nachtparkeerplaatsen voor auto's hebben naar mening van GroenLinks te negatieve gevolgen voor de veiligheid voor fietsers in ochtendspits en avonduren en zijn daarom onacceptabel. Verder ontbreekt bij het huidige ontwerp nog een essentieel rapport van de Centrale Verkeerscommissie en is er nog geen onderzoek naar het aantal benodigde laad- en losplaatsen in de van Woustraat beschikbaar, terwijl het aantal laad- en losplaatsen een essentieel onderdeel is van het ontwerp voor de herinrichting.