Voor een achttal vleugelnootbomen in de Eerste Jacob van Campenstraat blijkt een omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen te zijn aangevraagd. Via bewoners hebben we begrepen dat medewerkers van het hoveniersbedrijf dat de bomen onderhoudt hebben aangegeven dat de bomen het uitzonderlijk goed doen en kerngezond zijn. In het Definitief ontwerp Herinrichting Frans Halsbuurt is opgenomen dat deze bomen gehandhaafd zouden blijven.

De fractie van GroenLinks Zuid heeft hierover op 24 december de volgende schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid:

1 – Klopt het dat in het Defintief Ontwerp Frans Halsbuurt is opgenomen dat deze bomen blijven staan?

2 – Wat is de reden voor de aanvraag van deze kapvergunning?

3 - Klopt het dat deze bomen kerngezond zijn?

4 – Is het dagelijks bestuur het met de fractie van GroenLinks eens dat het kappen van deze bomen ongewenst is?

Namens de fractie van GroenLinks Amsterdam Zuid,

Rocco Piers

Fractievoorzitter