De herinrichting van de Van Woustraat zal nog geruime tijd op zich laten wachten. Inmiddels is gebleken dat het inrichten van een deel van de Van Woustraat als 30 km zone nauwelijks een snelheidsverlagende invloed heeft op het autoverkeer in de Van Woustraat. De fractie van GroenLinks Zuid stelt daarom voor om op korte termijn zogeheten smiley borden te plaatsen, die automobilisten attenderen op hun snelheid. Daarnaast wil GroenLinks dat wordt bekeken of op korte termijn een zebrapad ter hoogte van de Kuipersstraat kan worden toegevoegd.

De fractie van GroenLinks heeft hiertoe de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid.

1 - Zebrapaden vergroten de veiligheid van overstekende voetgangers en hebben een remmende werking op het verkeer, hetgeen ook een positieve uitwerking op de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer heeft. Ziet het DB mogelijkheden om ter hoogte van de Kuipersstraat een zebrapad in de Van Woustraat toe te voegen?

2 - Zogeheten smileyborden die de automobilist attenderen op zijn snelheid kunnen in het 30-km gebied een positieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid voor alle deelnemers. Ziet het DB mogelijkheden in de Van Woustraat een aantal van deze borden te plaatsen? Bijvoorbeeld een in beide richtingen tussen de Stadhouderskade en de Ceintuurbaan en een in beide richtingen tussen de Ceintuurbaan en de Lutmastraat?

Namens GroenLinks

Nicole van der Waart
Rocco Piers