In een overvolle vergaderzaal vol ondernemers van de Albert Cuypmarkt heeft de fractie van GroenLinks vanavond kritische vragen gesteld over de wijze waarop het stadsdeelbestuur omgaat met een tiental eigenaren van vaste verkoopwagens op de Albert Cuypmarkt. Vaak jarenlang werd het de betrokken eigenaren toegestaan hun wagens na afloop van de markt op de de Albert Cuyp te laten staan, op locaties die in overleg met het stadsdeel werden gekozen. Zonder enig voorafgaand overleg ontvingen deze eigenaren echter begin februari een brief waarin werd medegedeeld dat ze vanaf begin maart iedere dag na afloop van de markt hun wagens dienen te verwijderen, in ieder geval tussen 18:00 en 22:00. 

 

 

Argumenten die hiervoor aangevoerd worden zijn schoonmaak en gebruik van parkeerruimte. Diverse wagens zijn echter niet of nauwelijks te verplaatsen en het is de vraag hoe zinvol het is iedere dag deze (vaak grote) wagens voor een paar uur door deze drukke wijk heen en weer te slepen.Van enig overleg met de betrokken eigenaren over een overgangsregeling bleek geen sprake te zijn geweest.  
Naar aanleiding van vragen van GroenLinks heeft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid aangegeven op korte termijn per geval te bekijken waar regelingen mogelijk zijn. Een algemene, transparante overgangsregeling, waar GroenLinks op aandrong werd niet toegezegd. GroenLinks zal dit proces kritisch blijven volgen.

Rocco Piers
fractievoorzitter GroenLinks Zuid