De fractie van GroenLinks pleit voor het opschorten van de realisatie van het onlangs vastgestelde ontwerp voor het Marie Heinekenplein. Een nieuw te maken ontwerp, voor zowel het Marie Heinekenplein als de directe omgeving van de Heineken Experience, dient beter afgestemd te worden op de grote bezoekersstromen van de Heineken Experience, de mogelijke verplaatsing van de uitgang daarvan en de wens van bewoners om een groter deel van de openbare ruimte op het plein beschikbaar te houden voor de buurt.
Door het betrekken van bewoners en ondernemers zou gestreefd moeten worden naar een breder gedragen ontwerp dan het huidige plan.
De fractie van GroenLinks heeft dit vandaag middels een schriftelijke vraag aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel voorgesteld.

 

 

  • GroenLinks had al kritiek op de beperkte participatie bij deze nieuwe inrichting van het plein en betreurt het dat de beoogde uitgang van de Heineken Experience niet bij het particiapatietraject is betrokken.
  • De huidige situatie met de in- en uitgang van de Heineken Experience aan de Stadhouderskade is niet ideaal qua verkeersveligheid. Het stadsdeel zou met Heineken en bewoners en ondernemers in gesprek moeten gaan over een breed gedragen en goed afgewogen oplossing hiervoor.
  • Aangezien volgens het DB in het huidige ontwerp voor het Marie Heinekenplein geen rekening gehouden is met de te realiseren uitgang, waardoor per jaar bijna een miljoen bezoekers naar buiten komen, dient het huidige ontwerp herzien te worden. GroenLinks pleit voor opschorten van de realisatie van het huidige plan voor het Marie Heinekenplein en het opstellen van een nieuw integraal ontwerp voor zowel het Marie Heinekenplein als de (directe) omgeving van de Heineken Experience.
  • De fractie van GroenLinks heeft verder nog vragen betreffende de beoogde terrasgrootte, het aantal fiets- en scooterparkeerplekken en het gevoerde proces rondom de nieuwe inrichting van het Marie Heinekenplein . Deze vragen zullen op initiatief van GroenLinks in de commissievergadering LO&E van stadsdeel Zuid op 8 maart besproken worden.