De fractie van GroenLinks Amsterdam Zuid heeft nog geen antwoord van het stadsdeelbestuur ontvangen op de op 1 juni ingediende vragen over het te volgen participatieproces bij de herinrichting van de Van Woustraat, de verwachting is dat deze nu spoedig zullen volgen. GroenLinks pleit er onder andere voor met omwonenden en ondernemers in gesprek te gaan in de huidige fase van het proces, het vaststellen van de Nota van Uitgangpunten. 
In deze nota worden afspraken gemaakt over het ontwerp van de herinrichting, bijvoorbeeld of de Van Woustraat een 30 km of 50 km straat wordt, in hoeverre trottoirs verbreed (of versmald) worden, in hoeverre autoparkeerplaatsen gehandhaafd blijven enz.

We hopen dat het stadsdeelbestuur met een voorstel zal komen om burgerparticipatie een rol te geven bij deze herinrichting en zullen hierop blijven aandringen.

Rocco Piers (fractievoorzitter GroenLinks Zuid)