De keuze van de dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, om na de herinrichting van de Van Woustraat gedurende een aantal jaren parkeren op de stoep toe te staan, is voor de fractie van GroenLinks Zuid onaanvaardbaar. Op 8 maart en 5 april bespreekt de bestuurscommissie Zuid de herinrichtingsplannen voor de Van Woustraat. Het dagelijks bestuur van Zuid heeft in de zogeheten Nota van Uitgangspunten, die nu voorligt, wordt een tijdelijke parkeeroplossing op de stoep opgenomen. GroenLinks vind deze ‘tijdelijke‘  oplossing, die waarschijnlijk ook nog eens vele jaren zal duren, onaanvaardbaar.

 

 

De belangrijkste doelstelling bij de herinrichting van de Van Woustraat is het verkeersveiliger maken en het verhogen van de verblijfskwaliteit, waarbij voetgangers en fietsers prioriteit krijgen. De oplossing waarin auto’s fietsstroken kruisen om op de stoep te parkeren is niet alleen naar mening van GroenLinks zo mogelijk nog verkeersonveiliger dan de huidige situatie.

Willibrordusgarage

Ook is GroenLinks het niet eens met de koppeling die het dagelijks bestuur van Zuid nu opeens tussen de bouw van de Willibordusgarage en de herinrichting van de Van Woustraat blijkt te maken. De herinrichting van de Van Woustraat laat al veel te lang op zich wachten. Afstel van deze herinrichting in het geval dat de bouw van de Willibrordusgarage, waarover de besluitvorming nog moet plaatsvinden, niet door zou gaan, is voor GroenLinks absoluut geen optie.

Nicole van der Waart (woordvoerder, buitengewoon commissielid GroenLinks Zuid)
Rocco Piers (fractievoorzitter GroenLinks Zuid)