GroenLinks is het niet eens met de wijze waarop het dagelijks bestuur van Zuid de participatie door burgers en ondernemers aanpakt bij de herinrichting van de Van Woustraat. Ook begrijpt GroenLinks niet waarom het dagelijks bestuur een nieuwe Nota van Uitgangspunten heeft gepresenteerd waarin, tegen de adviezen van de Centrale Verkeerscommissie en de gemeenteraad in, toch voorrang aan ruimte voor autoparkeren boven veilige fietsroutes en toegankelijke troittoirs wordt gegeven.

Op dinsdag 17 november organiseert het stadsdeel een beperkt toegankelijke informatieavond voor bewoners en ondernemers die binnen 200 meter van het te herinrichten gedeelte wonen of hun bedrijf voeren. Bezoekers dienen zich minimaal vijf dagen van te voren aan te melden met een code die in de huis- aan-huis in het betrokken gebied verspreide brief staat vermeld. Met dezelfde code kan een zeer summiere online enquête ingevuld worden. GroenLinks begrijpt niet waarom de informatieavond niet gewoon openbaar is, hiermee wordt volgens ons volledig voorbij gegaan aan het belang van de Van Woustraat voor de gehele wijk en daarbuiten.

In het door het stadsdeelbestuur gepresenteerde voorstel worden de trottoirs weliswaar breder, echter in afwachting van de realisatie van de Willibrordusgarage worden de stoepen 'tijdelijk' deels ingericht als parkeerplaats.  Hierdoor wordt de beschikbare ruimte voor voetgangers juist minder. De te realiseren Willibrordusgarage ligt zelfs nog niet op de tekentafel, de realisatie hiervan zal dus nog vele jaren gaan duren. De 'tijdelijke' constructie houdt ook in dat auto's die willen parkeren of de parkeerplaats willen verlaten de in dit ontwerp opgenomen fietsstroken zullen moeten passeren. Naar de mening van GroenLinks is dit in deze drukke straat een zeer ongewenste situatie. 

De fractie van GroenLinks heeft hier schriftelijke vragen over ingediend.

Rocco Piers
Fractievoorzitter GroenLinks Zuid