GroenLinks heeft begin oktober in de commissievergadering van de bestuurscommissie Zuid aangegeven vragen te hebben over het plan voor herinrichting van het Marie Heinekenplein op het gebied van de invulling van fietsparkeren, de sponsoring door Heineken en het gevolgde participatietraject.

 

 

De fractie van GroenLinks heeft aangegeven niet onder de indruk te zijn van het gevolgde participatietraject. Zo hadden we graag gezien dat bewoners van de Pijp in een grotere straal rondom het plein betrokken waren in een transparanter participatietraject. Het Marie Heinekenplein is tenslotte een plein voor de hele Pijp.

Een belangrijk punt is de invulling van het fietsparkeren: het is de vraag of het ontwerp oplossing biedt voor de opgave voor het fietsparkeren die hier zo broodnodig is, en waar ook geen discussie over is.  Het gepresenteerde voorlopige ontwerp geeft hierover nog  onvoldoende concrete informatie. Het feit dat vakken ingetekend zijn met een dubbele functie, zowel bedoeld voor  piekuren als voor scooters en fietsen die afwijken van de stadaardmaat, lijkt ons ook niet realistisch. Tijdens de bespreking in de bestuurscommissie is aangegeven dat in het definitieve ontwerp meer duidelijkheid zal bieden op dit gebied, wij zien daar belangstellend naar uit.

Het derde bezwaar van onze fractie betreft de claim van Heineken op het hart van het plein . Een fontein met waterspuwers vinden wij een goede toevoeging om een levendig en aantrekkelijk plein te maken. Een financiële bijdrage van Heineken is sympathiek, echter over de op het beeldmerk van Heineken gebaseerde uitvoering hebben we twijfels. De openbare ruimte is wat ons betreft niet te koop. We hebben om meer inzicht in deze externe financiering gevraagd, en willen graag weten wat de daar bij horende afspraken inhouden.

Rocco Piers
fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Zuid