De parkeergarage onder de Boerenwetering wordt waarschijnlijk afgeblazen. GroenLinks betreurt besluiteloosheid deelraad Oud-Zuid.

De uitgewerkte plannen, waar het stadsdeel Oud-Zuid al jaren met steun van de raad aan heeft gewerkt, zijn op het laatste moment gestrand op weifelmoedigheid van de raad. Alleen GroenLinks koos voor een grote buurtgarage onder de Boerenwetering, als middel om de Frans Halsbuurt om te toveren van een openbare parkeergoot tot een uitdagend, speelbaar en groen stedelijk gebied. De rest van de raad gaat daarmee in tegen een meerderheid van bewoners en ondernemers in die buurt, die voor de buurtgarage is.

Bram Bos, fractievoorzitter van GroenLinks in Oud-Zuid: “Met de verkiezingen voor de deur blijkt kiezen niet de sterkste kant van de meeste partijen. Ongelooflijk zonde. De Frans Halsbuurt staat onder steeds grotere druk. De horeca neemt er toe, net als de toeristische toeloop vanuit het Museumkwartier. De garage onder de Boerenwetering was dé kans om de buurt te ontlasten van de parkeerdruk, en vooral: om de openbare ruimte te ontwikkelen. Van een garage naar een fantastisch gebied om te verblijven.”

Plannen voor een parkeergarage onder de Boerenwetering dateren al van 2004. De deelraad heeft al meerdere keren besloten tot zo’n garage, om auto’s van de straat te halen in deze dichtbebouwde buurt én iets aan de parkeerdruk te doen. Marktpartijen die het project eerder was gegund trokken zich door marktontwikkelingen terug. De meerderheid van de stadsdeelraad besloot echter om toch door te gaan, maar dan middels een aanbesteding waarin de overheid zelf meer regie over de uitkomst had. Het plan dat voorlag voorzag in een garage van 500 plekken, waarbij er bovengronds 400 tot 450 plekken zouden worden opgeheven, en een herinrichting van de Frans Halsbuurt. De ruimte die vrijkwam zou gebruikt kunnen worden voor een veel toegankelijker, leefbaarder en ruimer openbare ruimte, een oplossing van het fietsparkeerprobleem, een economische impuls voor de toeristische waarde van dit grootstedelijke gebied, het toevoegen van veel meer groen en bomen én het aantrekkelijker maken van de straat voor jonge en oude mensen om te verblijven en te spelen. Een kans voor de buurt, en een kans voor de stad.

In december 2009 lag het Investeringsbesluit Parkeergarage Boerenwetering voor in de commissie V&O van de deelraad. Omdat er nog de nodige (veelal technische) vragen waren, werd besloten om de besluitvorming uit te stellen. In de tweede bespreking, afgelopen woensdag, bleek de meerderheid van de deelraad niet van zins om een besluit te willen nemen. Alleen GroenLinks was klip en klaar voor. Een klein deel was sowieso tegen, de rest wilde dan weer dit uitgezocht hebben, en dan weer dat nader onderzocht. Na bijna zes jaar planvorming, en bespreking in de raad en in de buurt, durfden de meeste partijen dus nog steeds niet gewoon ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen.

De PvdA-fractie had al langer te kennen gegeven niets te willen doen aan het probleem van de vele auto’s in de Frans Halsbuurt. Maar ook D66 en de VVD –in principe voorstander van een parkeergarage– grepen de kans uiteindelijk niet, en vroegen om uitstel en nader onderzoek. Bram Bos van GroenLinks: “Bij de verkiezingen in Zuid moeten we vanaf nu iedere andere partij die voor garages pleit met een stevige korrel zout nemen. Jarenlang roepen ze dat ze voor zijn, maar als puntje bij paaltje komt durven ze gewoon niet te kiezen. GroenLinks is de enige grote partij die trouw blijft aan haar verkiezingsprogramma op dit punt.”