Op 2 september werd het uitvoeringsplan diversiteit besproken. Diversiteit is een belangrijk punt voor GroenLinks, daarom vonden wij het plan tegenvallen, zoals je hieronder in de bijdrage van Fem Korsten kunt lezen. De bijdrage van GroenLinks had een heel andere toon en focus dan de bijdragen van de andere partijen, die de portefeuillehouder complimenteerden met dit plan en met name ingingen op de verschillende projecten.

De bijdrage van Fem

Toen ik zag dat vandaag het uitvoeringsplan diversiteit op de agenda stond, ging ik er eens goed voor zitten en verheugde me erop te gaan lezen wat voor moois ons stadsdeel allemaal doet om minderheidsgroepen zich thuis te laten voelen in Zuid. Het uitvoeringsplan viel mij helaas wel een beetje tegen.

Alle projecten die genoemd worden, zijn al bekend. Dit is ergens wel te verklaren, omdat diversiteit nou eenmaal facetbeleid is, en in bijna alle programma's terugkomt. En het is ook wel mooi dat we niet steeds verrast worden door wat het stadsdeel doet, maar soms wil ik wel verrast worden, en dit stuk voelt een beetje alsof er gekeken is wat het stadsdeel nu al doet en onder welk kopje het handig te plotten is. En met die aanpak, zijn volgens GroenLinks zaken over het hoofd gezien.

We missen groepen, zoals mensen met een beperking en agenda 22, maar ook alle intersectionele groepen. Maar bovenal missen we dialoog, missen we de stem van de mensen zelf. Hoe kun je spreken van emancipatie, identiteit en respect, als je niet eens in gesprek gaat met de mensen die het betreft?

Ik had me verheugd op verslagen van gesprekken met de joodse gemeenschap in ons stadsdeel, tienermoeders, de mensen die hier naar dagbesteding gaan, de lgbt's, de moskeeën, en nog veel meer. Mensen die te maken hebben met emancipatie, en het vormen van hun identiteit, en in veel gevallen ook met discriminatie. Ik zou graag willen weten hoe zij denken dat zij kunnen emanciperen en hun identiteit kunnen vormen en beschermen, en van daaruit beleid ontwikkelen dat daarop aansluit.

Wij willen dan ook voorstellen om een beeldvormende vergadering te organiseren waarbij we in gesprek gaan met de diverse minderheidsgroeperingen in ons stadsdeel. In de ogen van GroenLinks kun je niet spreken over emancipatie, identiteit en respect als je óver mensen praat in plaats van mét ze.