Op 16 september organiseert de bestuurscommissie Zuid een bijeenkomst over burgerparticipatie. We willen deze avond in gesprek met initiatiefnemers van geslaagde en/of minder geslaagde initiatieven in Zuid. Wat ging goed, of waar ging het mis? Wat kunnen lessen voor andere initiatiefnemers zijn? In hoeverre is, of was, ondersteuning vanuit het stadsdeel gewenst of beschikbaar? Hoe zou stadsdeel Zuid burgerinitiatieven meer kunnen ondersteunen.

 

 

Graag komen we in contact met iedereen die ervaringen op het gebied van burgerinitiatieven in Zuid met ons wil delen. Aanmeldingen, of tips, graag naar rocco.piers@gmail.com, meer info volgt dan spoedig.

Rocco Piers
Bestuurscommissie Amsterdam Zuid