Waar de fractie van GroenLinks ook enthousiast van wordt is dat een nieuwe ronde buurtbudgetten in aantocht is. De ervaring met de eerste ronde is goed, zowel bij de buurtgerichte aanpak in de Marathonbuurt, als bij de buurtbudgetplannen in de rest van Zuid. We kunnen daarom niet wachten tot ook de Diamantbuurt aan de slag mag met de buurtbudgetten. Voor de komende ronde zet GroenLinks in op een intensief proces met bewoners in buurten waar sociale cohesie minder vanzelfsprekend is. Participatie is namelijk wat ons betreft niet dat je af en toe eens over mee mag praten, of mag stemmen op plan A of B, maar dat je echt zelf met je buurt in gesprek gaat en zo samen beslist waar het geld heengaat. Op die manier raken mensen betrokken bij hun directe leefomgeving. Want de stad maken we zelf!

Daarnaast blijven we juist ook in deze tijden graag horen wat jij belangrijk vindt. Laat het ons weten via: fractie@groenlinks-zuid.nl

Arend van Vuren namens GroenLinks