Bewoners, ondernemers, ambtenaren en politici die in cocreatie gezamenlijk een proces ingaan zoals het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting van de Van Woustraat is een nieuw ideaalbeeld, dat past in de groeiende vraag naar nieuwe vormen van lokale democratie. De klassieke wijze waarbij de invloed van burgers beperkt blijft tot het op een paar vooraf vastgelegde momenten inspreken op al ontwikkelde plannen is absoluut achterhaald. 

 

Via de Facebookpagina over de herinrichting van de Van Woustraat worden al maandenlang meningen uitgewisseld en standpunten ingenomen, al dan niet met het aanhalen van onderzoeken, rapporten of eigen ervaringen. Zowel ondernemers als bewoners hebben inmiddels al een aantal bijeenkomsten achter de rug. Duidelijk is dat er vele meningen zijn en ook dat de praktische mogelijkheden beperkt zijn. Vanuit het stadsdeelbestuur is nog steeds niet duidelijk welk traject gevolgd gaat worden. Wel is duidelijk dat er door diverse belanghebbende organisaties al adviezen zijn uitgebracht.

Graag zou ik niet blijven wachten totdat de verschillende partijen tegenover elkaar staan maar middels open communicatie en overleg met alle partijen gezamenlijk zoeken naar een manier om cocreatie bij de herinrichting van de Van Woustraat daadwerkelijk vorm te geven.
Cocreatie is namelijk een mooie term. Maar: hoe zou jij het proces in het geval van de Van Woustraat vorm willen geven? Op welke wijze denk jij dat we met de verschillende partijen samen dit proces kunnen organiseren? Ik hoor het graag!

Rocco Piers (fractievoorzitter GroenLinks bestuurscommissie Zuid)
rocco@groenlinks-zuid.nl