In de vergadering van de bestuurscommissie vanavond heeft GroenLinks geprobeerd de voorgestelde bezuinigingen op de structurele subsidies aan het Natuur en Milieuteam Zuid voor 2107 en 2018 te halveren. Een amendement dat GroenLinks namens de volledige oppositie indiende haalde het helaas niet. Ook een motie om vanuit het stadsdeel de komende jaren ambtelijke ondersteuning te bieden aan het NMT om externe financiering te zoeken om de gevolgen van de bezuiniging op te vangen, kreeg naast de oppositie alleen steun van de PvdA. Zuid mag trots zijn op het NMT, GroenLinks betreurt de gevolgen voor het NMT van de door het college aan het stadsdeel opgelegde bezuinigingen.