Op 23 oktober jl. heeft stadsdeelbestuurder dhr. Slettenhaar van stadsdeel Zuid in een nieuwsitem van AT5 een groep bewoners uit de Pijp, die kritisch is over de herinrichtingsplannen voor het Marie Heinekenplein, gekenschetst als "een soort rondreizend circus dat bij elk project protesteert".
In reactie hierop heeft het 'Platform Bewoners van de Pijp' het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid in een open brief gevraagd afstand te nemen van deze uitlatingen. Op dit verzoek heeft het Dagelijks bestuur helaas (nog) niet gereageerd. De fractie van GroenLinks Amsterdam Zuid betreurt voornoemde uitspraak van de stadsdeelwethouder en wil ten overvloede benadrukken dat zij het belangrijk vind dat betrokken bewoners en ondernemers te allen tijde respectvol worden behandeld. 

Rocco Piers
Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Zuid