Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) en aansluitende nieuwjaarsborrel van GroenLinks Amsterdam Zuid op zondagmiddag 14 januari aanstaande.   
1. Algemene Ledenvergadering Wanneer:         Zondag 14 januari, 14:00h – 15:30h. Locatie:            Cinetol (podiumzaal), Tolstraat 182.    Op deze ALV zal de kandidatencommissie een voordracht doen voor de lijsten voor de stadsdeelcommissies in de 3 deelgebieden in Zuid. Onze kandidatencommissie bestaat uit Nicole van der Waart, Martin van Engelshoven-Huls, Paul van Grieken en Said Rezaeiejan. Zij zullen de gevolgde procedure en lijsten afzonderlijk toelichten, waarna wij deze in stemming zullen brengen en vast zullen stellen.   We zouden jullie vriendelijk willen verzoeken om je bij onze secretaris Katinka Ladee (katinka@groenlinks-zuid.nl) aan te melden voor de ALV.  Ben je nieuw lid of nog nooit eerder naar een ALV geweest? Laat het ons weten: dan maken we 14 januari tijd om kennis te maken en uitleg te geven.   Agenda ALV 1.       Welkom, opening en vaststellen agenda 2.       Voorstelrondje en mededelingen 3.       Vaststellen notulen ALV 17-10-2017 4.       Afdrachtregeling 5.       Introductie vanuit de kandidatencommissie  6.       Voorstel kandidatenlijsten stadsdeelcommissies 
  • De Pijp / Rivierenbuurt
  • Oud Zuid
  • Buitenveldert / Zuidas
7.       Aankondiging conferentie burgerparticipatie 8.       Terugkoppelingen vanuit het afdelingsbestuur 9.       Discussie 10.     WVTTK en rondvraag 11.     Sluiting   2. Nieuwjaarsborrel Wanneer:         Zondag 14 januari vanaf 16:00h. Locatie:            Tolbar, Tolstraat 182.    Na de ALV zullen we ons voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel verplaatsen naar de naastgelegen Tolbar om het nieuwe jaar samen in te luiden en te proosten op onze kandidaten en de campagne.    Wij hopen jullie allen op 14 januari te zien! 
  Hartelijke groet, Het afdelingsbestuur van GroenLinks Amsterdam Zuid Loes Knotter, Ben Ligteringen, Said Rezaeiejan en Katinka Ladee