Op maandag 9 oktober vindt een ALV plaats die leden van de kandidatencommissie benoemt en de opdracht meegeeft om voor de drie gebieden in Zuid een lijst met kandidaten aan te dragen. Deze lijsten worden op de volgende ALV - begin december 2017 - vastgesteld.

Tijdens de ALV licht Rocco Piers, de fractievoorzitter van GroenLinks in de bestuurscommissie Amsterdam Zuid, toe wat er bekend is over het nieuwe stelsel en geeft inzicht in welke werkzaamheden en activiteiten de functie met zich zullen meebrengen. De fractie zal overigens in oktober en november een aantal open-fractievergaderingen houden waar u kunt aanschuiven.

Agenda ALV

1.       Welkom, opening en vaststellen agenda

2.       Mededelingen

3.       Vaststellen notulen ALV 14-11-2016

4.       Afscheid Nienke Vermeulen als voorzitter bestuur GroenLinks Amsterdam Zuid

5.       Benoeming Loes Knotter als voorzitter bestuur GroenLinks Amsterdam Zuid

6.       Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017

7.       Vaststellen profiel kandidaat stadsdeelcommissie

8.       Benoemen leden kandidaatstellingscommissie GroenLinks Amsterdam Zuid

9.       Nieuws vanuit de fractie (Rocco Piers)

10.     Toelichting nieuw bestuurlijk stelsel (Rocco Piers)

11.     Discussie

12.     WVTTK en rondvraag

13.     Sluiting

 

We zouden je vriendelijk willen verzoeken om je bij onze secretaris Katinka Ladee (katinka@groenlinks-zuid.nl) aan te melden voor de ALV. Tevens kunnen bij haar vanaf komende week de vergaderstukken worden opgevraagd; deze zullen tijdens de vergadering zelf ook beschikbaar zijn.

Ben je nieuw lid of nog nooit eerder naar een ALV geweest? Laat het ons weten: dan maken we 17 oktober tijd om kennis te maken en uitleg te geven.

 

Wij hopen jullie allen op 17 oktober te zien! 
 

 

Hartelijke groet,

Het afdelingsbestuur van GroenLinks Amsterdam Zuid

Loes Knotter, Katinka Ladee en Ben Ligteringen