Rocco en Fem tijdens de campagne, januari 2014

Rocco Piers

Fractievoorzitter

Rocco Piers is fractievoorzitter voor GroenLinks in de Bestuurscommissie Amsterdam Zuid.

In de bestuurscommissie wil ik me inzetten om een zo GroenLinks mogelijke kleur aan het beleid in ons stadsdeel te geven. De grote veranderingen op het gebied van Zorg en Welzijn zullen ingrijpende gevolgen hebben voor veel mensen.

Op het gebied van de inrichting van onze leefomgeving is veel te verbeteren. De zogeheten groene lopers, vrije, gezonde fietsroutes door de stad moeten zo snel mogelijk gerealiseerd worden, hierin zou Zuid voorop kunnen lopen. Woonstraten kunnen groener, met meer ruimte voor fietsen en voetgangers. Op de tendens dat er steeds meer gezinnen met kinderen in de stad wonen, moeten we inspelen door die kinderen een betere leefomgeving te bieden. De hoeveelheden fijnstof die we allemaal iedere dag inademen mogen we niet meer accepteren, maatregelen zijn onontkoombaar.

De inwoners van Zuid dienen veel meer dan nu het geval is betrokken te worden bij beslissingen over ons stadsdeel die ons allemaal aangaan. De komende jaren zullen wij als GroenLinks fractie initiatieven ontplooien om te zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.