Eilandje Zuid moet weer deel van de stad worden

GroenLinks in Zuid heeft tot de verkiezingen van maart 2014 nog een aantal punten op haar verlanglijstje staan. Die komen er eigenlijk op neer dat eilandje Zuid weer deel gaat uitmaken van de rest van Amsterdam. Zuid moet problemen gaan aanpakken waar andere stadsdelen al veel verder mee zijn gevorderd.

Het reces is voorbij en het politieke jaar is weer begonnen. Een goede gelegenheid om vooruit te blikken op de komende maanden, het laatste half jaar van deze raadsperiode.

Wat staat er nog op het programma de komende tijd? Wat het stadsdeelbestuur betreft niet zo veel meer. Volgens GroenLinks valt er nog genoeg te doen. Ten eerste: de stadsdeelraden en stadsdeelbesturen verdwijnen in hun huidige vorm. Het stadsdeelbestuur moet duidelijkheid scheppen over het nieuwe stelsel. De vraag gaat echt onherroepelijk komen wat een nieuw stelsel gaat betekenen voor al die bewoners, ondernemers en organisaties in ons stadsdeel. De wijziging gaat zorgen voor een nieuwe verhouding tussen overheid en burger, maar hoe gaat deze er uit zien? GroenLinks ziet dat burgers zelf allerlei taken op zich hebben genomen en wil dat stimuleren. De overheid heeft nogal eens de neiging 'regie' te willen voeren over alle 'spelers' in het veld (zoals u). Van GroenLinks mag die overheid wat minder bazig, bewoners kunnen zelf al heel veel.

Als partij voor duurzaamheid en groen kiest GroenLinks voor een stad waar voetgangers en rolstoelers de ruimte krijgen en waar fietsen comfortabel is. Dit staat in schril contrast met de plannen die stadsdeel Zuid de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, waarin vooral ruimte kwam voor de auto en voor autoparkeren. Heel concreet komt dit nog aan de orde als er dit najaar wordt gesproken over de Boerenweteringgarage.

Vlak bij de Boerenweteringgarage komt het station van de Noord/Zuidlijn. Waar gaan alle reizigers vanaf 2017 hun fiets parkeren? Fietsparkeren is een groot probleem in de stad, en in de andere stadsdelen zijn de bestuurders bezig met oplossingen. Maar ons stadsdeel, Zuid, maakt zelfs geen middelen vrij om dit probleem aan te pakken.

Fietsen is gezond, maar niet wanneer je voortdurend door vieze lucht fietst. Daarom pleit GroenLinks voor ‘schone luchtroutes’ door de stad. Maak in ons stadsdeel de Rijnstraat en Van Woustraat, een van de drukste fietsroutes van Amsterdam, schoner. Dat kan redelijk eenvoudig door minder vervuilend verkeer toe te staan. Daar kan op korte termijn mee worden begonnen.

Over plannen voor een schonere omgeving gesproken: andere stadsdelen hebben de ambitie om in 2015 een klimaatneutrale stadsdeelorganisatie te worden. Zuid niet. Zuid hoopt die doelen in 2020 te halen.

Geen aandacht voor fietsparkeren, geen aandacht voor schone lucht, geen ambities in de richting van een klimaatneutrale organisatie: eilandje Zuid sluit zich af van ontwikkelingen die GroenLinks van harte ondersteunt en die in andere stadsdelen gewoon door een meerderheid worden omarmd. Als het aan GroenLinks ligt, gaan de poorten weer open en de bruggen omlaag, zodat Zuid weer deel uit gaat maken van de rest van Amsterdam.