Nieuws

Structuurvisie 2040: Economisch Sterk en Duurzaam. Een reactie van GroenLinks Zuid.

Woensdag 26 mei 2010, was de eerste (gecombineerde) commissievergadering 'Ruimte en Wonen' en 'Dienstverlening, Financiën en Veiligheid' van deze nieuwe periode. Een belangrijk onderwerp kwam aan de orde tijdens de commissie Ruimte en Wonen: de (ontwerp) Structuurvisie Amsterdam 2040. Het Dagelijks Bestuur (DB) van stadsdeel Amsterdam Zuid heeft een reactie geschreven op de 'ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040'. Het DB heeft deze reactie ter advisering voorgelegd aan de deelraad, voordat zij het zal versturen naar het college van Burgemeester en Wethouders. GroenLinks Zuid kon zich in grote lijnen vinden in de reactie van het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Zuid, maar had op een viertal punten kritiek. Het DB heeft toegezegd een groot deel van deze kritiek te verwerken in haar reactie.

Lees verder

Nieuw bestuur stadsdeel Zuid snoeit hard in organisatie en bedeelt zichzelf met riant aantal wethouders

GroenLinks ziet niets in de portefeuilleverdeling van het binnenkort te installeren Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid. Het is met vijf portefeuillehouders groot, terwijl de ambities juist zijn flink te bezuinigen op ‘bestuur’. De beleidsterreinen zijn versnipperd over teveel portefeuillehouders en de omvang van de portefeuilles verschilt enorm: van zeer licht tot erg zwaar.

Lees verder

GroenLinks op het Victorieplein

Een verslag van de politieke markt van zaterdag 6 februari. Hoewel mistig, was de vlag van GroenLinks duidelijk te zien op het Victorieplein in Zuideramstel.
Bewoners en voorbijgangers gaven hun mening over een drietal actuele stellingen.

Lees verder

Pagina's