Nieuws van Rocco Piers

Uitkomsten onderzoek naar mogelijke knip in Van Woustraat genegeerd?

Uit de beantwoording van vragen van GroenLinks Zuid aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, is gebleken dat de uitkomsten van een kentekenonderzoek en een onderzoek naar een mogelijke knip in de Van Woustraat door het dagelijks bestuur genegeerd zullen worden, bij het opstellen van het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Van Woustraat. Deze onderzoeken worden (of zijn) uitgevoerd door wethouder Litjens in opdracht van de gemeenteraad. De uitkomsten zijn nog niet bekend gemaakt, maar de verwachting is dat dit spoedig zal gebeuren. 

Lees verder

College vergeet Amsterdammers te betrekken bij voorstellen nieuw bestuurlijk stelsel

Gisteravond werden in de Stopera voor de tweede keer de sloopplannen van het college van D66, SP en VVD voor het bestuurlijk stelsel in Amsterdam besproken. Een plan dat door de coalitiepartijen wederom weinig overtuigend werd verdedigd. Een plan dat diezelfde coalitiepartijen er met een kleine meerderheid in de raad willen doordrukken. Een plan, met een opvallende parallel met de verbouwing van de Stopera: de muren worden nog een beetje opgetrokken, de slotgracht nog een beetje uitgebaggerd, op de zeven poorten naar de stadsdelen worden een soort sherrifs als poortwachters benoemd….en oh ja, dan is er ook nog het volk daarbuiten.

Amsterdammers niet betrokken

Wordt onze stad bestuurd door boekhouders?

In de soap rondom de bizarre bezuinigingen die de wethouder financiën de stadsdelen oplegt, is inmiddels wel duidelijk geworden dat we hier niet te maken hebben met een wethouder financiën maar met een boekhouder.

Een boekhouder die er geen benul van heeft dat hij een stad bestuurt waar mensen leven en ondernemen, een boekhouder die minachting toont naar de bestuurscommissies die deze mensen in de stadsdelen vertegenwoordigen. 

bizarre bezuinigingen

GroenLinks stelt vragen over planning herinrichting Van Woustraat

Afgelopen week bleek uit een interview van AT5 met de verantwoordelijk bestuurder in Zuid dat dat de herinrichting van de Van Woustraat pas na voltooiing van de Rode Loper, in 2018, zou kunnen starten.

Tot dusverre werd steeds aangegeven dat de start van de herinrichting van de Van Woustraat afhangt van de planning van het GVB om de tramrails in de Van Woustraat te vernieuwen, waarbij werd uitgegaan van een start in 2017. De relatie met de aanleg van de Rode Loper is voor de fractie van GroenLinks nieuw.

De Ferdinand Bolstraat is al jarenlang afgesloten voor autoverkeer, in het gedeelte tussen de Ceintuurbaan en Stadhouderskade. De herinrichting van dit gedeelte zal naar mening van GroenLinks geen invloed hebben op de verkeersstromen ter plekke voor zover het autoverkeer betreft. Voor fietsers zal, gezien de afstand, de Van Woustraat nauwelijks een voor de hand liggende omleidingsroute zijn voor de Ferdinand Bolstraat. Wat GroenLinks betreft is er geen reden om met de herinrichting van de Van Woustraat te wachten tot de voltooiing van de Rode Loper.

Vragen GroenLinks

GroenLinks stelt vragen over participatie bij herinrichting Ceintuurbaan

Op de termijnagenda van de commissie LO&E van de bestuurscommissie Zuid staat voor het derde kwartaal van 2016 de bespreking van het VO ‘Ring Oud Zuid fase 5 tussen Dusartstraat en Sarphatipark’, oftewel de Ceintuurbaan tussen de Dusartstraat en het Sarphatipark. GroenLinks wil graag weten op welke wijze bewoners en ondernemers bij deze herinrichting zijn, en worden betrokken, en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend bij het stadsdeelbestuur.

Hoe worden bewoners betrokken bij deze herinrichting?

Leefstraten in Zuid

Op 10 mei jl. besprak de bestuurscommissie Zuid het initiatiefvoorstel 'Leefstraten', ingediend door de fracties van GroenLinks en het CDA. Het werd duidelijk dat het idee om te experimenteren met leefstraten in Zuid brede steun kreeg binnen de bestuurscommissie. Het door GroenLinks opgestelde initiatiefvoorstel bleek in de huidige vorm geen politieke meerderheid krijgen en zal om die reden ook niet in de bestuurscommissie in stemming gebracht worden. Dit betekent echter niet dat er in Zuid geen experimenten met leefstraten zouden kunnen plaatsvinden, bewoners kunnen nog steeds straten voordragen voor een experiment. De fractie van GroenLinks begeleidt bewoners die het initiatief willen nemen in hun straat een experiment te starten graag bij de aanvraag. Wij zijn bereikbaar op fractie@groenlinks-zuid.nl.

Wat is een Leefstraat?