Nieuws van Rocco Piers

GroenLinks: geen garage onder het Willibrordusplein!

Vandaag wordt in de raadscommissie het voorstel van het college om een parkeergarage onder het Willibrordusplein te bouwen besproken. Wat GroenLinks Amsterdam Zuid betreft komt deze garage er niet. De belangrijkste redenen om niet akkoord te gaan met de bouw van deze garage hebben we op een rijtje gezet.

argumenten tegen deze garage

GroenLinks Zuid stelt vragen over commerciële fietsverhuur door Donkey Republic vanuit openbare fietsrekken in Zuid

Fietsen van Donkey Republic in Zuid

Ook in Zuid zijn nu de fietsen van het commerciële fietsverhuurbedrijf Donkey Republic in de openbare ruimte en in openbare fietsenrekken gesignaleerd. Dit bedrijf verhuurt deze fietsen middels een app, en richt zich met name op toeristen. In stadsdeel West heeft het dagelijks bestuur al aangekondigd dat ze dit commercieel gebruik van de openbare ruimte niet zal toestaan, Donkey Republic is gesommeerd de fietsen weg te halen. De fractie van GroenLinks Zuid roept het stadsdeelbestuur van Zuid ook op tot actie en heeft vandaag de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid:

Schriftelijke vragen

Uitkomsten onderzoek naar mogelijke knip in Van Woustraat genegeerd?

Uit de beantwoording van vragen van GroenLinks Zuid aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, is gebleken dat de uitkomsten van een kentekenonderzoek en een onderzoek naar een mogelijke knip in de Van Woustraat door het dagelijks bestuur genegeerd zullen worden, bij het opstellen van het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Van Woustraat. Deze onderzoeken worden (of zijn) uitgevoerd door wethouder Litjens in opdracht van de gemeenteraad. De uitkomsten zijn nog niet bekend gemaakt, maar de verwachting is dat dit spoedig zal gebeuren. 

Lees verder

College vergeet Amsterdammers te betrekken bij voorstellen nieuw bestuurlijk stelsel

Gisteravond werden in de Stopera voor de tweede keer de sloopplannen van het college van D66, SP en VVD voor het bestuurlijk stelsel in Amsterdam besproken. Een plan dat door de coalitiepartijen wederom weinig overtuigend werd verdedigd. Een plan dat diezelfde coalitiepartijen er met een kleine meerderheid in de raad willen doordrukken. Een plan, met een opvallende parallel met de verbouwing van de Stopera: de muren worden nog een beetje opgetrokken, de slotgracht nog een beetje uitgebaggerd, op de zeven poorten naar de stadsdelen worden een soort sherrifs als poortwachters benoemd….en oh ja, dan is er ook nog het volk daarbuiten.

Amsterdammers niet betrokken

Wordt onze stad bestuurd door boekhouders?

In de soap rondom de bizarre bezuinigingen die de wethouder financiën de stadsdelen oplegt, is inmiddels wel duidelijk geworden dat we hier niet te maken hebben met een wethouder financiën maar met een boekhouder.

Een boekhouder die er geen benul van heeft dat hij een stad bestuurt waar mensen leven en ondernemen, een boekhouder die minachting toont naar de bestuurscommissies die deze mensen in de stadsdelen vertegenwoordigen. 

bizarre bezuinigingen

GroenLinks stelt vragen over planning herinrichting Van Woustraat

Afgelopen week bleek uit een interview van AT5 met de verantwoordelijk bestuurder in Zuid dat dat de herinrichting van de Van Woustraat pas na voltooiing van de Rode Loper, in 2018, zou kunnen starten.

Tot dusverre werd steeds aangegeven dat de start van de herinrichting van de Van Woustraat afhangt van de planning van het GVB om de tramrails in de Van Woustraat te vernieuwen, waarbij werd uitgegaan van een start in 2017. De relatie met de aanleg van de Rode Loper is voor de fractie van GroenLinks nieuw.

De Ferdinand Bolstraat is al jarenlang afgesloten voor autoverkeer, in het gedeelte tussen de Ceintuurbaan en Stadhouderskade. De herinrichting van dit gedeelte zal naar mening van GroenLinks geen invloed hebben op de verkeersstromen ter plekke voor zover het autoverkeer betreft. Voor fietsers zal, gezien de afstand, de Van Woustraat nauwelijks een voor de hand liggende omleidingsroute zijn voor de Ferdinand Bolstraat. Wat GroenLinks betreft is er geen reden om met de herinrichting van de Van Woustraat te wachten tot de voltooiing van de Rode Loper.

Vragen GroenLinks