Nieuws van Lucas van Grinsven

GroenLinks neemt initiatief voor betere bescherming voetgangersruimte

In de openbare ruimte komt de voetganger er bekaaid vanaf. De stoepen in Amsterdam Zuid zijn op veel plaatsen smal, veelal rommelig en ook worden trottoirs gebruikt als tijdelijke of permanente parkeerplaats voor voertuigen. Dat is raar als we bedenken dat we allemaal op enig moment “voetganger” zijn. Maar juist de meest kwetsbare weggebruikers, mindervaliden, ouders met jonge kinderen en ouderen gebruiken de stoep veruit het meest, en voor juist voor hen zijn de obstakels onoverkomelijk en levensgevaarlijk. Mindervaliden en kinderwagens kunnen niet zomaar langs obstakels bewegen, en zelfs als ze dat kunnen door naar de rijweg uit te wijken, brengen ze zichzelf in levensgevaar.

Lees verder