Nieuws van Arend van Vuren

Meer ambitie voor een autoluw Amsterdam Zuid

Groen licht voor voetgangers en fietsers

Op 1 oktober werd de conceptagenda autoluw gepubliceerd. De agenda autoluw is een lang verwacht plan om de auto een minder prominente rol te geven in de straat. Iets waar deze stad aan toe is. We leven in een veranderende stad, met zorgen over luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en een strijd om de publieke ruimte. GroenLinks Zuid is dan ook blij dat er een agenda ligt.

Lees verder

Ook op de Zuidas sociale huur

Een week geleden schrok ik op van een artikel in het Parool, getiteld: “Meer wonen, maar geen sociale huur” (4 november). Het stuk berichtte over een nieuw te bouwen stuk Zuidas zonder sociale huur, terwijl de stadsdeelcommissie van Zuid, op initiatief van GroenLinks, enkele maanden terug juist expliciet had opgeroepen om wél sociale woningbouw te realiseren in dit gebied. Al snel na publicatie bleek het artikel een vergissing te zijn, en werd de online versie aangepast. Geheel volgens het stedelijk 40-40-20 beleid is het de bedoeling dat hier namelijk juist wel sociale en middeldure huur komt. Dit vormt een belangrijke verandering in beleid ten opzichte van de afgelopen jaren, want sociale huur is tot op heden nauwelijks te vinden op de Zuidas.

Lees verder