Nieuws gefilterd op Fractie

Amsterdam wordt aardgasvrij

Amsterdam wordt aardgasvrij als onderdeel van de missie om een klimaatneutrale stad te worden in 2050. We zijn blij dat de gemeente Amsterdam in deze onzekere tijden doorpakt op deze belangrijke opgave. De klimaatcrisis die boven ons hoofd hangt zou ons moeten motiveren om maatregelen te nemen voor een “1,5 graden samenleving”, net zoals de huidige Corona-crisis dwingt ons urgent na te denken over het creëren van een “1,5 meter samenleving”.

Lees verder

GroenLinks neemt initiatief voor betere bescherming voetgangersruimte

In de openbare ruimte komt de voetganger er bekaaid vanaf. De stoepen in Amsterdam Zuid zijn op veel plaatsen smal, veelal rommelig en ook worden trottoirs gebruikt als tijdelijke of permanente parkeerplaats voor voertuigen. Dat is raar als we bedenken dat we allemaal op enig moment “voetganger” zijn. Maar juist de meest kwetsbare weggebruikers, mindervaliden, ouders met jonge kinderen en ouderen gebruiken de stoep veruit het meest, en voor juist voor hen zijn de obstakels onoverkomelijk en levensgevaarlijk. Mindervaliden en kinderwagens kunnen niet zomaar langs obstakels bewegen, en zelfs als ze dat kunnen door naar de rijweg uit te wijken, brengen ze zichzelf in levensgevaar.

Lees verder

Stadsdeelcommissie in tijden van Corona

UMC VUmc: dappere strijders

De stadsdeelcommissie in Amsterdam Zuid vergaderde woensdag 25 maart 2020 voor het eerst op afstand, via een online beeldverbinding, om zo goed mogelijk de corona-richtlijnen te volgen en thuis te blijven. Het zijn zware tijden, die iedereen raken en dus ook de lokale politiek. Waar de fractie van GroenLinks zich normaal veel in de wijk bevindt bij bijeenkomsten, bij bewoners, instellingen en vergaderingen op het stadsdeelkantoor, zitten ook wij nu noodgedwongen thuis. De eerste prioriteit voor het bestuur van de stad en de stadsdelen is de veiligheid van alle bewoners en bezoekers. Daarmee staat het democratische proces niet stil. De stadsdeelcommissie blijft betrokken en alert, en biedt zoals altijd een luisterend oor aan de bewoners van stadsdeel Zuid in deze spannende weken. 

Lees verder

De Pijp en Burgerparticipatie

Onlangs heeft het door Stadsdeel Zuid ingesteld buurtpanel in de Frans Halsbuurt zich, na een half jaar meepraten, officieel gedistantieerd van het participatietraject bij het ontwikkelen van herinrichtingsplannen voor hun eigen wijk. Het betreft hier betrokken burgers die met realistische verwachtingen dit proces ingingen. De fractie van GroenLinks roept het Stadsdeelbestuur op nu eindelijk werk te maken van een totaalvisie op De Pijp en hierbij bewoners en ondernemers serieus te betrekken.

Lees verder