Nieuws gefilterd op niets

De buurtbudgetten zijn van start!

De afgelopen week zijn de brieven bezorgd en plannen kunnen de hele maand juni worden ingediend. GroenLinks is enthousiast over buurtbudgetten omdat het past bij een gezonde lokale democratie. Het gaat verder dan ‘het betrekken van mensen’, het gaat over het vergroten van betrokkenheid en eigenaarschap van mensen in hun eigen buurt. We willen bewoners in staat stellen om het heft in eigen hand te nemen en samen met de buurt te bepalen waar publiek geld aan uitgegeven wordt. Dat kan een nieuwe speeltuin zijn of meer groen, of maatregelen om de veiligheid te vergroten. Eigenlijk alles wat je kunt bedenken. En iedereen mag meedoen, van jong (vanaf 12 jaar) tot oud en online of juist op fysieke plekken en momenten in de buurt. 

Lees verder

Amsterdam wordt aardgasvrij

Amsterdam wordt aardgasvrij als onderdeel van de missie om een klimaatneutrale stad te worden in 2050. We zijn blij dat de gemeente Amsterdam in deze onzekere tijden doorpakt op deze belangrijke opgave. De klimaatcrisis die boven ons hoofd hangt zou ons moeten motiveren om maatregelen te nemen voor een “1,5 graden samenleving”, net zoals de huidige Corona-crisis dwingt ons urgent na te denken over het creëren van een “1,5 meter samenleving”.

Lees verder

Vandaag herdenken we, anders dan anders 

Normaal gesproken zijn de fractieleden van GroenLinks op 4 mei aanwezig bij verschillende herdenkingen in ons stadsdeel. Dit jaar herdenken we vanuit huis. Rocco Piers, de Dagelijks Bestuurder namens GroenLinks schreef daarbij de volgende woorden die we graag delen. 

Lees verder

GroenLinks neemt initiatief voor betere bescherming voetgangersruimte

In de openbare ruimte komt de voetganger er bekaaid vanaf. De stoepen in Amsterdam Zuid zijn op veel plaatsen smal, veelal rommelig en ook worden trottoirs gebruikt als tijdelijke of permanente parkeerplaats voor voertuigen. Dat is raar als we bedenken dat we allemaal op enig moment “voetganger” zijn. Maar juist de meest kwetsbare weggebruikers, mindervaliden, ouders met jonge kinderen en ouderen gebruiken de stoep veruit het meest, en voor juist voor hen zijn de obstakels onoverkomelijk en levensgevaarlijk. Mindervaliden en kinderwagens kunnen niet zomaar langs obstakels bewegen, en zelfs als ze dat kunnen door naar de rijweg uit te wijken, brengen ze zichzelf in levensgevaar.

Lees verder

Stadsdeelcommissie in tijden van Corona

UMC VUmc: dappere strijders

De stadsdeelcommissie in Amsterdam Zuid vergaderde woensdag 25 maart 2020 voor het eerst op afstand, via een online beeldverbinding, om zo goed mogelijk de corona-richtlijnen te volgen en thuis te blijven. Het zijn zware tijden, die iedereen raken en dus ook de lokale politiek. Waar de fractie van GroenLinks zich normaal veel in de wijk bevindt bij bijeenkomsten, bij bewoners, instellingen en vergaderingen op het stadsdeelkantoor, zitten ook wij nu noodgedwongen thuis. De eerste prioriteit voor het bestuur van de stad en de stadsdelen is de veiligheid van alle bewoners en bezoekers. Daarmee staat het democratische proces niet stil. De stadsdeelcommissie blijft betrokken en alert, en biedt zoals altijd een luisterend oor aan de bewoners van stadsdeel Zuid in deze spannende weken. 

Lees verder

Voorzitter GroenLinks Amsterdam Zuid gezocht

Loes Knotter treedt bij de voorjaars ALV 2020 af als voorzitter van Amsterdam Zuid. Hiermee komt deze rol vacant en daarom zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter van deze prachtige afdeling van GroenLinks. Hieronder staan een profielbeschrijving en de procedure voor het vinden van een nieuwe voorzitter. Enthousiast geworden? De sollicitatie staat open tot 11 maart 23.59 uur. 

Lees verder

Pagina's