Woensdag 24 november vindt de stadsdeel vergadering in de wijk Oud Zuid plaats. Heb jij iets dat je  graag wilt inbrengen, wees er dan bij! De agenda is nog nader te bepalen.