Woensdag 22 december vindt de stadsdeel vergadering in de wijk De Pijp/Rivierenbuurt plaats. Heb jij iets dat je  graag wilt inbrengen, wees er dan bij! De agenda is nog nader te bepalen.