Onderwerp: Politieke prioriteiten in Amsterdam Zuid in periode 2022-2026.

Aanwezig: Hopelijk jij en andere geïnteresseerden, de fractie van GroenLinks Zuid, Rocco Piers (Dagelijks Bestuurder in stadsdeel Zuid) , Maaike Stevens-Leusink (lid programmacommissie GroenLinks Amsterdam).
Ook mensen die erover denken om zich te kandideren voor de stadsdeelcommissie van 2022 zijn natuurlijk zeer welkom!

Programma:

  • Introductie over kwesties die de afgelopen periode zijn besproken in de stadsdeelcommissie.
  • Wat verwachten wij dat er gaat spelen volgende periode? 
  • Gesprek met de aanwezigen over de onderstaande vraagstukken & (eventuele) aanvullingen vanuit jou.

Gebieden:

De Pijp/Rivierenbuurt: In de Pijp/Rivierenbuurt ziet GroenLinks dat de sociale cohesie onder druk staat. Er wonen veel verschillende bewoners, wat zich bijvoorbeeld uit in gesegregeerde scholen en andere ontmoetingsplekken. Daarom vragen wij om maatregelen in het sociale domein en willen wij de openbare ruimte ook gebruiken om verschillende bewoners te betrekken bij de inrichting van buurten en beheer van groen. Ook zullen de herinrichtingen van de Frans Halsbuurt en de Rivierenbuurt in de komende periode worden afgerond en staan toegankelijkheid en winkeldiversiteit bij ons hoog op de agenda. Ook op deze punten zijn we erg benieuwd naar de ideeën en bevindingen van bewoners. 

Buitenveldert/Zuidas: In Buitenveldert/Zuidas zullen groen, woningbouw en verkeersveiligheid de komende jaren prioriteit hebben. GroenLinks wil groen behouden, speeltuinen opknappen en een park aan de Boelelaan aanleggen. Daarnaast zal de fractie zich inzetten voor sociale woningbouw in Zuidas en de verkamering en splitsing van woningen afremmen in Buitenveldert. Ten slotte moeten wegen ten behoeve van de verkeersveiligheid naar een maximale snelheid van 30 km/h en pleiten wij voor geasfalteerde fietspaden om losliggende tegels te vermijden. Wij horen graag hoe bewoners uit Buitenveldert/Zuidas over deze ontwikkelingen denken.

Oud-Zuid: In Oud-Zuid staan twee grote (transformatie) opgaven op de agenda: het Havenstraatterrein en het Schinkelkwartier. Hier verrijzen de komende jaren nieuwe wijken met verschillende functies. Er komen meer woningen, maar ook ruimte voor bedrijvigheid en maatschappelijke functies. Wat vind jij als (Oud-)Zuid bewoner belangrijk bij deze ontwikkelingen? Waar moet de stadsdeelcommissie zeker aandacht aan besteden?

Wij kijken uit naar het gesprek met onze leden over deze kwesties!

👉 Meld je aan door het formulier hieronder in te vullen. Dan ontvang je vanzelf de link om deel te kunnen nemen op 30 juni in je e-mail. Mocht je vragen hebben, dan kun je een mailtje sturen naar fractie@groenlinks-zuid.nl

Aanmelden