LET OP: door de nieuwe regels is de ALV helaas digitaal

Iedereen is welkom om online deel te nemen, om de link te ontvangen vragen we je aan te melden. 

Tijdens de ALV blikken we vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en selecteren de leden voor de kandidatenlijst van GroenLinks Zuid. Meld je hieronder aan om de agenda en stukken op tijd te ontvangen. De concept-kandidatenlijst is nu te vinden op de website! 

Agenda 15-11-2021
19:30 - 19:35 Opening
19:35 - 19:40 Vaststellen notulen vorige ALV
19:40 - 19:45 Vaststellen agenda
19:45 - 20:00 Verantwoording kandidatencommissie
20:00 - 20:40 Voorstellen kandidaten
​20:40 - 21:10 Stemming stadsdeelcommissieleden en kandidatenlijst
21:10 - 21:20 Pauze
21:20 - 21:35 Fractie en dagelijks bestuur update & vragen
21:35 - 21:45 Voordracht nieuwe bestuursleden
21:45 - 21:55 Voordracht kascontrolecommissielid
21:55 - 22:10 Campagne: Thomas Dolman
22:10 - 22:15 Rondvraag en afsluiting