Afdeling

Het bestuur van GroenLinks Amsterdam Zuid bestaat uit

  • Nienke Vermeulen - voorzitter
  • Katinka Ladee - secretaris
  • Ben Ligteringen - penningmeester
  • Loes Knotter - algemeen bestuurslid

Contact: bestuur@groenlinks-zuid.nl

Naast het bestuur heeft de afdeling drie coördinatoren. Deze ondersteunen het bestuur op specifieke taken:

  • Nadine Langerak - campagne en activititeiten
  • Carlien Groeneweg - klankbordgroep
  • Vacature (vrijwilliger) - website en social media