Afdeling

Het bestuur van GroenLinks Amsterdam Zuid bestaat uit:

  • Loes Knotter - voorzitter
  • Katinka Ladee¬†- secretaris
  • Ben Ligteringen - penningmeester
  • Said Rezaeiejan - algemeen bestuurslid

Contact: bestuur@groenlinks-zuid.nl